Odjel za anglistiku

Leonarda Lovrović, prof. - boravak u okviru programa Erasmus+

U periodu od 27.-30. ožujka 2023. god. u okviru programa Erasmus+, Leonarda Lovrović, viša lektorica boravila je na Sveučilištu La Rochellé u Francuskoj u svrhu održavanja nastave.