Odjel za anglistiku

Leonarda Lovrović, prof. - Erasmus boravak na Katoličkom sveučilištu u Valenciji

U periodu od 26.-29. travnja 2022. god. u okviru programa Erasmus+, Leonarda Lovrović, viša lektorica boravila je na Katoličkom sveučilištu u Valenciji, Španjolska u svrhu održavanja nastave.