Odjel za anglistiku

Leonarda Lovrović, prof. i Cathy-Theresa Kolega, prof. - sudjelovanje na trećem znanstvenom skupu Hrvatskog društva sveučilišnih lektora

Leonarda Lovrović, viša lektorica i Cathy-Theresa Kolega, lektorica sudjelovale su kao slušači na trećem znanstvenom skupu Hrvatskog društva sveučilišnih lektora Tekst u p(r)oučavanju jezika održanom 23. i 24. veljače 2023. god. na Filozofskom fakultetu u Zagreb