Odjel za anglistiku

Leonarda Lovrović, prof. - stručno usavršavanje

Leonarda Lovrović je sudjelovala na stručnom usavršavanju nastavnika pod nazivom Enhancing the teaching mobility održanom u periodu od 27. siječnja do 3. ožujka 2021. god. u organizaciji Eötvös Loránd University u Budimpešti u sklopu KA2 partnerskog projekta Teach with Erasmus+ .