Odjel za anglistiku

Leonarda Lovrović, prof. - sudjelovanje na radionici Collaborative Online International Learning (COIL)

Leonarda Lovrović, prof. - sudjelovanje na radionici Collaborative Online International Learning (COIL)

U periodu od 22. studenog do 20. prosinca 2022. god. Leonarda Lovrović, viša lektorica sudjelovala je na online radionici Collaborative Online International Learning (COIL) koju je organiziralo Međunarodno sveučilište u Floridi, SAD, za Katoličko sveučilište u Valenciji, Španjolska i njihove partnere.