Odjel za anglistiku

Metode poučavanja engleskog jezika u ranoj i predškolskoj dobi - gostujuće predavanje

Dana 19. travnja 2024. godine Tamara Klasan Brnčić, Tea Sobol i Sara Puhar iz DV Opatija održale su pozvano gostujuće predavanje pod nazivom Metode poučavanja engleskog jezika u ranoj i predškolskoj dobi studentima 4. godine diplomskog studija, nastavničkog smjera Odjela za anglistiku Sveučilišta u Zadru.