Odjel za anglistiku

Nastupno predavanje - Javorka Milković, prof.

Javorka Milković, prof. održat će nastupno predavanje pod naslovom: „Učenici s teškoćama i učenje engleskog kao stranog jezika“ u petak, 27. siječnja 2023. s početkom u 11:00 sati u dvorani 157/V Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira iv, br. 2), u postupku izbora nastavnika u nastavno zvanje naslovnog predavača.

PLAKAT