Odjel za anglistiku

Objavljen sveučilišni priručnik "A Workbook of English Phonetics and Phonology for Students of EFL"

Objavljen sveučilišni priručnik "A Workbook of English Phonetics and Phonology for Students of EFL"

Priručnik A Workbook of English phonetics and Phonology for Students of EFL sadrži dvanaest poglavlja u kojima se s različitih stajališta prilazi posebnostima engleskoga glasoslovlja. Djelo je zamišljeno kao dopuna redovnoj nastavi s predavanja iz kolegija Fonetika i fonologija engleskoga jezika na preddiplomskom studiju engleskoga jezika i književnosti,  a uključuje teoretske i praktične zadatke u skladu sa sljedećim tematskim cjelinama: IPA simboli; govorni organi i produkcija govora; fonem, fon i grafem; engleski konsonanti i vokali (jednoglasnici, dvoglasnici i troglasnici); alofoni; vezani govor; slog i naglasak te intonacija s izgovornim razlikama između britanskoga i američkoga engleskog.