Odjel za anglistiku

Objavljen zbornik radova pod naslovom "Preispisivanje urbanog prostora u anglofonoj književnosti i kulturi"

Objavljen zbornik radova pod naslovom "Preispisivanje urbanog prostora u anglofonoj književnosti i kulturi"

U izdanju Sveučilišta u Zadru objavljen je zbornik radova pod naslovom Preispisivanje urbanog prostora u anglofonoj književnosti i kulturi urednica Vesne Ukić Košta i Monike Šincek Bregović s Odjela za anglistiku. Dvanaest autorskih članaka okupljenih u knjizi bave se urbanim prostorom u književnosti i kulturi engleskog govornog područja od perioda romantizma do danas te pristupaju temama prostora i grada uz pomoć etabliranih koncepata i pitanja, kao što su 'flaniranje' i 'flaner', ali i proširuju okvire istraživanja prostora novom problematikom poput rase, multietničnosti i 'miješanih identiteta' ili pak biopolitike, trans- i post- humanizma. Radovi se također ističu interdisciplinarnim pristupom i primjenom nove teorijske i konceptualne aparature kao što su primjerice humana geografija ili kognitivna lingvistika, čime se tema urbanog prostora stavlja u suvremeni znanstveni kontekst i osvjetljuje iz novih, dosad nepoznatih gledišta. Široki spektar reprezentativnih pristupa temi urbanog prostora oprimjerenih na ključnim djelima anglofone književnosti, ali i u drugim medijima poput filma i videoigara, čini ovaj zbornik posebno prikladnim za studente, ali isto tako mogu biti zanimljivi i afirmiranim znanstvenicima te široj akademskoj zajednici. Značaj zbornika je i u tome što su u njegovu nastanku sudjelovale studentice diplomskog studija anglistike Sveučilišta u Zadru kao autorice i kao prevoditeljice. Poticanje studenata na znanstvenu i stručnu djelatnost, odnosno na sudjelovanje u ovakvim projektima, može poslužiti kao dobar primjer sličnim publikacijama.