Odjel za anglistiku

Održano javno predavanje i radionica ”Performativnost: od roda do vraga” - prof. dr. sc. Mario Vrbančić

Prof.dr.sc. Mario Vrbančić je 26.10. 2022. održao javno predavanje i radionicu ”Performativnost: od roda do vraga” u sklopu studentskog projekta "Umjetnost performansa kroz Ad hocK kolegij”, Sveučilište u Zadru.