Odjel za anglistiku
VALOVI - FESTIVAL ZNANOSTI

VALOVI - FESTIVAL ZNANOSTI

U okviru Festivala znanosti koji se održava od 7.-11. travnja doc.dr.sc. Nadja Mifka Profozić i Maja Balić Motušić, mag.angl. održale su 08.travnja predavanje u Austrijskoj knjižnici dr. Alois Mock na temu Valovi u učenju stranog jezika: odgovori na česta pitanja roditelja i učenika.
Pročitaj više
VALOVI - FESTIVAL ZNANOSTI

Theme picker