Odjel za anglistiku
Zlatko Bukač, mag. - Izlaganje na međunarodnoj konferenciji

Zlatko Bukač, mag. - Izlaganje na međunarodnoj konferenciji

Član Odjela za anglistiku Zlatko Bukač sudjelovao je sa radom na 11. međunarodnom kongresu jugoistočnih europskih studija u Sofiji (održanog od 31. kolovoza do 4. rujna, Hotel Hilton Sofia, Hall Moussala). Na navedenom kongresu izlagao je rad pod nazivom ''Visual analysis of History handbook covers in Croatia, Hungary and Bosnia and Herzegovina''. Rad je nastao u koautorstvu sa Goranom Đurđevićem,  mag.hist. et...

Pročitaj više
Zlatko Bukač, mag. - Izlaganje na međunarodnoj konferenciji

Theme picker