Odjel za anglistiku

Posjet Osnovnoj školi Voštarnica

Dana 17. siječnja 2024. godine studentice diplomskog studija Odjela za anglistiku su posjetile OŠ Voštarnica s ciljem upoznavanja s radom s učenicima s teškoćama. Dr. sc. Dino Dumančić je organizirao posjet  u dogovoru s Draganom Dumić Keanly, prof. logoped, u okviru izbornog kolegija 'Poučavanje engleskog kao stranog jezika učenicima s teškoćama'.