Odjel za anglistiku

Predavanje akademika prof. Ranka Matasovića

Predavanje akademika prof. Ranka Matasovića


Akademik Ranko Matasović, redovni profesor na Odsjeku za lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, održao je u sklopu ovogodišnjih 'Irskih dana' predavanje o srednjovjekovnim irskim sagama i iskustvu prevođenja sa staroirskog jezika 18. ožujka 2016.god.