Odjel za anglistiku

Prof. dr. sc. Ivo Fabijanić – znanstveno-popularno predavanje

U sklopu manifestacije MISEC PAŠKE SOLI, koja se održava u 1. magazinu soli Paške solane, i tematskoga petka pod nazivom SOL I KULTURA, 22. rujna 2023. godine prof. dr. sc. Ivo Fabijanić održao je znanstveno-popularno predavanje pod naslovom Boli li nas više kad na ranu stavimo sol ili papar? U izlaganju je bilo riječi o leksemima, izvedenicama, kolokacijama i frazemima koji sadrže korijen 'sol' i 'papar', u hrvatskome standardnom jeziku i u cakavskom govoru grada Paga. Iznesene su i neke specifičnosti života i prehrambenih navika Pažana u 18. stoljeću.