Odjel za anglistiku

PROVIZENG – Ostvarena suradnja sa Sveučilištem u Oxfordu

U sklopu znanstveno-istraživačkog projekta PROVIZENG djelatnici Odjela za anglistiku doc. dr. sc. Frane Malenica i dr. sc. Emilija Mustapić Malenica ostvarili su suradnju sa Sveučilištem u Oxfordu. Projektu se priključuje stručnjakinja za eksperimentalnu sintaksu i psiholingvistiku doc. dr. sc. Jana Willer Gold s Fakulteta za lingvistiku, filologiju, i fonetiku Sveučilišta u Oxfordu.