Odjel za anglistiku

Provođenje projekta Procesiranje višerječnih izraza u engleskom kao stranom jeziku (PROVIZENG)

U razdoblju od 2. 10. 2023. do 30. 9. 2025. na Odjelu za anglistiku provodit će se znanstveno-istraživački projekt pod nazivom Procesiranje višerječnih izraza u engleskom kao stranom jeziku (PROVIZENG) koji financira Sveučilište u Zadru (IP-UNIZD-2023). U projektu sudjeluju nastavnici Odjela doc. dr. sc. Frane Malenica (voditelj projekta) i dr. sc. Emilija Mustapić Malenica, viša lektorica (suradnica na projektu) zajedno s kolegama sa Sveučilišta u Zadru, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Sveučilišta u Mariboru (Slovenija) te studentima Odjela za anglistiku. Cilj projekta je istražiti čimbenike koji utječu na procesiranje kolokacija i složenica u engleskom i materinskom jeziku kod izvornih govornika hrvatskog i slovenskog jezika uporabom psiholingvističkih eksperimentalnih metoda. Više informacija o projektu dostupno je na stranici: www.provizeng.com.