Odjel za anglistiku

Skup Hrvatskog društva za anglističke studije – 2. obavijest

Skup Hrvatskog društva za anglističke studije – 2. obavijest

Zadarska podružnica Hrvatskog društva za anglističke studije (HDAS) u suradnji sa zagrebačkom, organizira 3. nacionalni skup s međunarodnim sudjelovanjem na temu migracija. Skup će se održati 18. i 19. studenoga na Sveučilištu u Zadru, a predviđene su sljedeće aktivnosti: rad u sekcijama na temu Migracije, okrugli stol na temu: Anglistika u Hrvatskoj – stanje i perspektiva te godišnja skupština HDAS-a za 2016. godinu. Pozivamo kolegice i kolege nastavnike, studente diplomskih studija i doktorande s Odjela za anglistiku da se prijave na skup. Više informacija potražite na mrežnoj poveznici HDAS-a: http://hdas.ffzg.unizg.hr/?page_id=183.

POZIV ZA SUDJELOVANJE

CALL FOR PAPERS