Odjel za anglistiku

Sudjelovanje na konferenciji "Derrida Today" - Monika Bregović, prof.

Članica Odjela za anglistiku Monika Bregović, prof. sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji "Derrida Today", održanoj na londonskom sveučilištu Goldsmiths, 8.-11.lipnja 2016. Održala je izlaganje pod nazivom "Text and Context: Staging Sarah Kane", u sklopu međunarodnog panela "Performing the Human".