Odjel za anglistiku

Sudjelovanje na ljetnoj školi "Methods in English Linguistics" - Frane Malenica, mag.

Član Odjela za anglistiku Frane Malenica, mag. sudjelovao je na ljetnoj školi "Methods in English Linguistics", modul Experimental approaches to the study of language, održanoj na  Sveučilištu u Amsterdamu od 13. do 16. lipnja. Organizator ljetne škole bilo je International Society for the Linguistics of English.