Odjel za anglistiku

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji Language, Literature, and Dialogue - Irena Jurković, mag.

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji Language, Literature, and Dialogue - Irena Jurković, mag.

Irena Jurković sudjelovala je 25. svibnja 2024. godine na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Language, Literature, and Dialogue, organiziranoj na Alfa BK University (Srbija), izlaganjem naslovljenim David Lynch’s Monologues: Disruption of Network Television Norms.