Odjel za anglistiku

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji Language, Literature, and Dialogue - prof. dr. sc. Marko Lukić

Prof. dr. sc. Marko Lukić sudjelovao je 25. svibnja 2024. godine na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Language, Literature, and Dialogue, organiziranoj na Alfa BK University (Srbija), plenarnim izlaganjem naslovljenim Dialogues of Dread: Ideology and Neoliberalism in Horror Cinema.