Odjel za anglistiku

Sudjelovanje na međunarodnom interdisciplinarnom panelu Linguistics / Healthcare Interface: Research-based Development – dr.sc. Emilija Mustapić Malenica

Dr.sc. Emilija Mustapić Malenica sudjelovala je na međunarodnoj interdisciplinarnoj panelskoj raspravi o sučelju lingvistike i zdravstva Linguistics / Healthcare Interface: Research-based Development koja se održala 17. lipnja 2024. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Panel je održan u sklopu novog diplomskog studija Kliničke lingvistike i fonetike na Sveučilištu u Zagrebu (https://klf.ffzg.unizg.hr/).