Odjel za anglistiku

Sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu

Asistent Antonio Oštarić sudjelovao je na međunarodnom znanstvenom skupu Second Language Acquisition of Phonology - SLP2012, koji je održan 6. srpnja 2012. u engleskome gradu Yorku. Sa suradnicima Malgorzatom E. Ćavar (Eastern Michigan University, ILIT) i Pawelom Rydzewskim (Sveučilište u Varšavi), asistent Oštarić predstavio je rad pod naslovom "Cue weighting in the perception of English tenseness contrast by Polish and Croatian subjects".