Odjel za anglistiku

Sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu

Viša asistentica dr. Lidija Štrmelj sudjelovala je na Međunarodnom znanstvenom skupu "Body and Awareness: The Discourse between Anthropology, Literature and the Arts", koji je održan u Zadru od 25.-27. svibnja 2012. Dr. Štrmelj je na Skupu održala izlaganje pod naslovom "Body and Awareness as Reflected through Chaucer's Wife of Bath".