Odjel za anglistiku

Sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku - dr. sc. Dino Dumančić

Dana 13. lipnja 2024. godine dr.sc. Dino Dumančić održao je izlaganje na 38. međunarodnom znanstvenom skupu Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) pod nazivom Using AI as an emotion regulation sounding board in foreign language teaching. Skup se održao na Filozofskom fakultetu u Osijeku u razdoblju od 13. do 15. lipnja.