Odjel za anglistiku

Sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku - prof. dr. sc. Ivo Fabijanić

Prof. dr. sc. Ivo Fabijanić sudjelovao je s izlaganjem Frazeološki i kolokacijski dijalektizmi u pokladnim psalmima Stjepana Sabalića alias Lovre Kantirića na XXXVIII. međunarodnom znanstvenom skupu Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Jezik u doba globalizacije, koji je održan na Filozofskom fakultetu u Osijeku od 13. do 15. lipnja 2024. godine.