Odjel za anglistiku

Sudjelovanje studenata prve godine preddiplomskog studija anglistike u virtualnoj razmjeni

U periodu od 17. studenog do 22. prosinca 2022. god. grupa studenata prve godine preddiplomskog studija anglistike sudjelovala je u virtualnoj razmjeni s grupom studenata s Politehničkog sveučilišta u Valenciji, Španjolska. Ukupno su održane tri radionice preko platforme MS Teams na temu Education around the world. Koordinatorice projekta bile su doc. dr. sc. Oksana Polyakova Nesterenko i Leonarda Lovrović, viša lektorica.