Odjel za anglistiku

Tanja Šupe, prof. rehabilitator - gostujuće predavanje

Tanja Šupe, prof. rehabilitator, iz OŠ Pećine Rijeka, je 18. siječnja 2024.godine održala gostujuće predavanje na temu 'Korištenje asistivne tehnologije kod učenika s oštećenjem vida' studenticama diplomskog smjera u sklopu izbornog kolegija 'Poučavanje engleskog kao stranog jezika učenicima s teškoćama'.