Content

Odjel za anglistiku

UPUTE

Studenti/ce se prijavljuju za obranu rada ili za dobivanje potvrde o izvršenju obveza (za one koji ne pišu završni rad) preko poveznice: https://forms.office.com/e/fvKRGvrLVk

Nije potrebno dolaziti po potvrdu o izvršenju obveza jer se podaci unose u ISVU.

Tajnica nakon prijave provjerava ispunjenost uvjeta za pristupanje obrani rada ili dobivanje potvrde. Studenti/ce moraju položiti sve kolegije na studiju Anglistike i vratiti svu knjižničnu građu. Studenti/ce mogu vratiti knjižničnu građu i nakon ispunjena obveza/obrane rada na Anglistici, ako na drugom odjelu još nisu obranili rad, napisali završni ispit ili položili kolegije. Međutim, to obvezno moraju učiniti prije završetka kompletnog dvopredmetnog studija.  

Nakon obrane rada, studenti/ce šalju finalnu verziju rada u PDF formatu e-mailom tajnici i Cc mentoru/ici, zajedno s Potvrdom mentora za predaju digitalnog i tiskanog primjerka završnog/diplomskog rada nakon održane obrane.

Nije potrebno dostaviti rad na CD-u ili USB sticku.

Rad će se pohraniti samo u elektroničkoj verziji te tvrdi tiskani uvez više nije potrebno dostavljati.

Studenti/ce prijediplomskog studija uzimaju uplatnicu kod tajnice A1 studija, dok studenti/ce diplomskog studija uplatnicu uzimaju u referadi. Uplatnica se može zatražiti i putem e-maila.

Nakon završetka studija na oba odjela, studenti/ce od referade traže potvrdu o završetku studija putem sljedeće poveznice: https://forms.office.com/e/XAPThLSyb8