Odjel za anglistiku

Za detalje o uvjetima upisa, potrebnim ECTS bodovima, obavezama na diplomskom studiju ovisno smjerovima, kao i prevoditeljskom modulu, pogledati ''Red predavanja''.

Silabusi za kolegije su dostupni klikom na naziv kolegija

Metodika nastave engleskoga jezika - English version available here
Suvremeni engleski jezik VIII - English version available here     

Suvremeni engleski jezik VIII (Emilija Mustapić) - English version available here.
Prostor i književnost - English version available here
Moderni američki nezavisni film - English version available here
Leksikografija - English version available here
Pragmalingvistika - English version available here
Popularna (trivijalna) književnost i film - English version available here
Književnost u prijevodu – svjetska književnost - English version available here
Praktikum i školska praksa II - English version available here
Radionica književnog prevođenja II - English version available here