Odjel za anglistiku

izv. prof. dr. sc. Bledar Toska - gostovanje na Odjelu za anglistiku

izv. prof. dr. sc. Bledar Toska - gostovanje na Odjelu za anglistiku

U okviru programa Erasmus+, u periodu od 17. do 21. svibnja 2021. god. na Odjelu za anglistiku je boravio izv. prof. dr. sc. Bledar Toska sa Sveučilišta u Vlori, Albanija.